Varsling af antennebidrag pr. 1. februar 2020

Vi er blevet opmærksomme på, at der er behov for en præcisering af den udsendte varsling af antennebidrag pr. 1. februar 2020.

Læs mere - klik her.