GlostrupNet dækker: Afdeling 1, Nordre Ringvej/Vestervej og Afdeling 9, Stadionkvarteret

Drift sag 0nfwtq0cl8gv 24 / 03 – 2023

Driftsforstyrrelser på tv-signalet i Glostrupnet

LØST Drift sag x9j1pbptzr5t

Der flere beboer der har oplevet problemer
med flere tv kanaler i Oktober måned 2022
Du kan se mere angående sagen her

Beboernes eget kabel-tv og bredbåndsnet